Farebné displeje RGB16

Veľkoplošné obrazovky RGB16 SMD 3v1 – plnofarebné grafické

LED displeje s vstavanou pamäťou

RGB16 - Displej  FULL COLOR SMD 3v1 -so vstavanou pamäťou  (RASTER 16mm)

 

Rozmery modulu:

 

IMAGE Marketing je predajcom LED panelov a obrazoviek, s technológiou LED  (super jasné diódy  SMD  so širokým uhlom svietenia / OUTDOOR LONG LIFE). Obrazovka slúži na zobrazovanie obrázkov a reklamných animácií. Garantujeme zásobu náhradných dielov, servis a modifikáciu výrobkov. Na zobrazovanie animácie alebo textu je potrebné mať počítač s operačným systémom minimálne Windows XP. Počítač je potrebný len pri zmene obsahu LED Panela.

 

Funkcie displeja

Displej pracuje v troch režimoch:

 • automatický režim – animácie sa prepínajú automaticky:  po skončení jednej animácie, sa objaví ďalšia, po poslednej sa zobrazí prvá
 • manuálny režim - animácie sa prepínajú manuálne, pomocou diaľkového ovládania. Animácia na displeji sa zmení na nasledujúcu alebo predchádzajúcu po prepnutí ovládačom
 • denný režim - možnosť nastaviť časový interval pre každú animáciu

 

Pri tvorbe animácií sú možné efekty:

1. Textové

 1. statický - na displeji sa zobrazí jednoduchý text s možnosťou postupného objavenia /  zmiznutia
 2. mihotanie – snímka striedajúca premenlivé farby textu a pozadia
 3. prechody – prechod zobrazenia textu v štyroch smeroch (zľava doprava, zprava doľava, zhora nadol, zdola nahor)
 4. písací stroj - text sa zobrazí postupne, po písmenách, list za listom
 5. cesty diagonál – prechod cez displej z jedného rohu do opačného rohu
 6. vchody a východy – text vojde do stredu alebo vychádza zo stredu obrazovky. K dispozícii v 4 smeroch (vertikálne, horizontálne v 2 strany)
 7. skladanie a rozkladanie (MATRIX) - text, spolu s pozadím sa zobrazí na displeji, alebo sa ťahá rozdelený na prúžky. K dispozícii v 4 smeroch (vertikálne, horizontálne v 2 strany)
 8. žalúzia - zobrazenie alebo zmiznutie na základe žalúzie. K dispozícii v 4 smeroch (vertikálne, horizontálne v 2 strany). Možnosť nastavenia akejkoľvek šírky rolety

 

2. Grafické (obrázkové)

Rovnaké ako u textových animácií (okrem písacieho stroja). Na miesto textu sú efekty vykonávané na zobrazovanej grafike alebo obrázku.

 

Každý displej má schopnosť zobrazovať čas, dátum a teplotu.

Všetky spoty zobrazované na displeji sa nazývajú kompozície. Program umožňuje súčasne pracovať s niekoľkými kompozíciami. Každá kompozícia ukladá individuálne informácie o displeji, na ktorom má byť zobrazená (šírka, výška, IP adresa, adresovanie segmentov).

 

Všetky efekty majú možnosť:
- nastavenie popredia i pozadia ako vedľajšej úlohy:  farba, obrázok, iný snímok
- v textových efektoch:

 • v závislosti na efekte, 2 línie / viac riadkov textu
 • možnosť vybrať rôzne typy farebného textu (napr.: zmena farby textu pri prechode)
 • posun textu
 • zarovnanie textu: vľavo, vpravo, na stred (nastavenie závisí od efektu),
 • možnosť zvoliť akýkoľvek font, veľkosť, štýl písma

Možnosť prezrieť si celý náhľad animácie.

 

 

Špeciálne snímky – dostupné nastavenia:

 • LED obrazovka zobrazuje: čas/teplotu/kalendár
 • farba pozadia rámu
 • možnosť nastavenia inej farby textu samostatne
 • štyri formáty dátumu
 • nastavenie pozície vybraných možností na displeji,
 • päť veľkostí textu
 • možnosť zmeny písma pre špeciálny snímok cez editovanie súborov BM]

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulová konštrukcia zaručuje jednoduchý servis z predu

 

 

Vlastnosti našich LED panelov:

Inovatívne produkty

Vlastný vývoj produktov výrobcu. Výrobca je držiteľ niekoľkých patentov na vlastné technické riešenia

Výberové diódy s čipom CREE

Predĺženie životnosti LED obrazovky  – 100 000 hod.

Servis obrazovky zo zadnej časti

Konštrukcia je prispôsobená na servis obrazovky zo zadnej časti bez podstatných konštrukčných zásahov

Nízka spotreba energie - len 130 W/m2

Nízke náklady na prevádzku zariadenia

Nízka váha – len 18 kg/m2

Možnosť rýchlej montáže v akejkoľvek lokalite a priestore

Programovanie v OS Windows

Jednoduchá obsluha, štatistiky a správy o počte a čase vysvietenia jednotlivých reklám

Zosilňovače Mean Well

Záruka fungovania v akýchkoľvek vonkajších podmienkach, zabezpečenie pred prehriatím

Ovládače Texas Instruments

Zabezpečujú dynamiku vysvietenia reklamy, plnú škálu farieb a dynamický kontrast obrazu

Riadenie obrazovky cez Internet

Výhoda obsluhy z každého miesta na svete

Vysoká odolnosť na voči vplyvom počasia; faktor ochrany IP67

Jednoduchosť udržiavania v čistote – možnosť umývania prednej strany obrazovky “wap-kou“

Zaškolenie o obsluhe a naprogramovaní obrazovky

Každý klient a osoba obsluhujúca LED obrazovku absolvuje školenie o obsluhe a programovaní

 

RGB ColorStudio – program pre prácu s displejom. Program je nástroj určený na prácu s grafickým farebným displejom vyrobeným technológiou RGB. Jeho primárnou funkciou je vytvárať a upravovať animácie a komunikovať s displejom.

 

Hlavné funkcie programu:

- vytvorenie a editácie projektov rozdelených do animácií, čo uľahčuje vykonávanie zmien,

- možnosť nastavenia jasu displeja v závislosti od dňa respektíve hodiny,

- jednoduchá tvorba animácie s textom alebo grafikou,

- pridanie animácií v rôznych formátoch, pomocou importu hotových snímok, animácií,

- rôzne druhy kompozícii: automatická(siklický prepínač), manuálna (prepínanie pomocou príkazu) a dennú(prepínanie pomocou nastaveného času),

- možnosť vytvárať animácie s použitím niekoľkých preddefinovaných, konfigurovateľných efektov,

- náhľad vytvorenej animácie,

- možnosť pridať špeciálnu snímku animácie zobrazujúcu aktuálne parametre ako čas, dátum a teplotu(možnosť nastavenia jednotlivých konfiguračných parametrov ako umiestnenie, veľkosť písma a pozadia snímky).

 

Riadenie/správa zobrazenia:

- odstránenie, výmena, zmena poradia zobrazenia náhradných animácií,

- zmena typu nahranej kompozície,

- nastavenie aktuálneho dátumu a času,

- obsluha viacerých displejov.

 

Program navyše umožňuje:

- pridávanie obrázkov vo zvolenej farbe ako priehľadnosť kanála,

- upravovať jednotlivé snímky animácií a ich častí  alebo aj kompletný zoznam animovaných snímkov,

- tvorbu animácií s použitím skôr vytvorených alebo vybraných snímok animácie,

- nastavenie ľubovoľnej dĺžky zobrazovania snímok,

- použitie korekcie gama pre úpravu jasu, kontrastu a flitrov na hotových snímkach

- vytváranie vlastných grafických filtrov/motívov

 

Ukážka animácie LED panela RGB25 / vlastná pamäť TU