Farebný displej RGB25

 

 

 

 

ľahké ovládanie pomocou počítača

 

 
energeticky úsporné zariadenia
 
 
 

 

odolné voči vplyvom počasia

 

 
jednoduché čistenie nečistôt
 
 
 

 

výborná viditeľnosť aj na priamom slnku

 

 

vysokosvietivé diódy

 

 

zabudované grafické efekty

 

 

modulová konštrukcia

 

 

možnosť nastavenia automatickej regulácie jasu

 

 

nízka váha

 

 

zobrazenie dátumu, času a teploty

 

 

 

IMAGE Marketing je distribútorom a predajcom plnofarebných displejov technológie LED (super svietivé LED diódy, diódy so širokým uhlom svietenia). Elektronické billboardy sú budúcnosťou vonkajšej reklamy. Možnosť zobrazenia pohybujúcich sa animácií, úpravy animácií aj niekoľkokrát denne, zobrazovanie rôznych správ v nastavených časoch. Ide o nové, inovatívne  výrobky, odlišné od mnohých tisícok papierových alebo banerových billboardov.

Rastúca popularita týchto panelov vyplýva z neustáleho vývoja technológie LED. Pri týchto paneloch ide o jednu z mála technológií, ktoré umožňujú popis celej škály farieb. LED panely sú jasne viditeľné vonku a to aj na priamom slnku. Záujem o plno farebné displeje sú rovnako populárne ako obľúbené monochromatické displeje, ktoré získali uznanie zákazníkov.

 • odolný voči vonkajším poveternostným vplyvom
 • ľahké čistenie
 • vstavaná vnútorná pamäť
 • energeticky úsporné zariadenie
 • nízka hmotnosť
 • vstavané grafické efekty
 • výberové diódy
 • modulová konštrukcia
 • vstavané hodiny, kalendár a teplomer
 • viditeľnosť na priamom slnku
 • denné nastavenie jasu

 

Modulová konštrukcia zaručuje jednoduchý servis z predu

 

Displej nevyžaduje trvalé pripojenie k počítaču je riadený vstavaným mikroprocesorom. Obrazovku je možné ľahko nainštalovať do už existujúcich konštrukcií. Nevyžaduje si to použitie ťažkých nosných prvkov (hmotnosť 18kg/m2) a nie je potrebné ani trojfázové napájanie (priemerný výkon 110W/m2). Vďaka modulovej konštrukcii obrazovky je montáž, demontáž alebo prípadne rozšírenie či rekonštrukcia, jednoduchá. Premiestnenie a servis zariadení je z prednej strany (nie je potrebné vykonávať ďalšie úpravy na zadnej strane panela).

Garantujeme dostatočné zásoby náhradných dielov, servis zariadenia, úpravy nastavení. Nákup veľkoplošnej obrazovky cez našu spoločnosť Vám pomôže vyhnúť sa situácii, keď v inej firme by ste pre poruchu museli čakať mesiac na dovoz komponentov z Číny.

 

 

Technické údaje

Rozmery a parametre modulu farebného displeja:

 

šírka

400 mm

výška

200 mm

hrúbka

14 mm

hmotnosť

1,2kg

počet pixelov

16 x 8

rozloženie pixelov

1R, 1G, 1B

jas

10.000 Cd/m2 (10.000 nit)

počet farieb

16 777 216

horizontálny uhol pohľadu

100°

vertikálny uhol pohľadu

40°

 

Parametre farebného zobrazovacieho modulu:

 

Napájanie

230 V 50 Hz

Maximálny príkon (hodnota 1m²)

272 W

Priemerný výkon (hodnota 1m²)

110 W

Rozsah prevádzkových teplôt

od -20°C do +70°C

Rozsah prevádzkovej vlhkosti

do 99%

 

Nový dizajn

Príklad konštrukcie LED panely (Ilustračná fotografia)

 

Funkcie displeja

Displej pracuje v troch režimoch:

 • automatický režim – animácie sa prepínajú automaticky:  po skončení jednej animácie, sa objaví ďalšia, po poslednej sa zobrazí prvá
 • manuálny režim - animácie sa prepínajú manuálne, pomocou diaľkového ovládania. Animácia na displeji sa zmení na nasledujúcu alebo predchádzajúcu po prepnutí ovládačom
 • denný režim - možnosť nastaviť časový interval pre každú animáciu

 

Pri tvorbe animácií sú možné efekty:

1. Textové

 1. statický - na displeji sa zobrazí jednoduchý text s možnosťou postupného objavenia /  zmiznutia
 2. mihotanie – snímka striedajúca premenlivé farby textu a pozadia
 3. prechody – prechod zobrazenia textu v štyroch smeroch (zľava doprava, zprava doľava, zhora nadol, zdola nahor)
 4. písací stroj - text sa zobrazí postupne, po písmenách, list za listom
 5. cesty diagonál – prechod cez displej z jedného rohu do opačného rohu
 6. vchody a východy – text vojde do stredu alebo vychádza zo stredu obrazovky. K dispozícii v 4 smeroch (vertikálne, horizontálne v 2 strany)
 7. skladanie a rozkladanie (MATRIX) - text, spolu s pozadím sa zobrazí na displeji, alebo sa ťahá rozdelený na prúžky. K dispozícii v 4 smeroch (vertikálne, horizontálne v 2 strany)
 8. žalúzia - zobrazenie alebo zmiznutie na základe žalúzie. K dispozícii v 4 smeroch (vertikálne, horizontálne v 2 strany). Možnosť nastavenia akejkoľvek šírky rolety

 

2. Grafické (obrázkové)

Rovnaké ako u textových animácií (okrem písacieho stroja). Na miesto textu sú efekty vykonávané na zobrazovanej grafike alebo obrázku.

 

Každý displej má schopnosť zobrazovať čas, dátum a teplotu.

Všetky spoty zobrazované na displeji sa nazývajú kompozície. Program umožňuje súčasne pracovať s niekoľkými kompozíciami. Každá kompozícia ukladá individuálne informácie o displeji, na ktorom má byť zobrazená (šírka, výška, IP adresa, adresovanie segmentov).

 

Všetky efekty majú možnosť:
- nastavenie popredia i pozadia ako vedľajšej úlohy:  farba, obrázok, iný snímok
- v textových efektoch:

 • v závislosti na efekte, 2 línie / viac riadkov textu
 • možnosť vybrať rôzne typy farebného textu (napr.: zmena farby textu pri prechode)
 • posun textu
 • zarovnanie textu: vľavo, vpravo, na stred (nastavenie závisí od efektu),
 • možnosť zvoliť akýkoľvek font, veľkosť, štýl písma

Možnosť prezrieť si celý náhľad animácie.

 

 

Špeciálne snímky – dostupné nastavenia:

 • LED obrazovka zobrazuje: čas/teplotu/kalendár
 • farba pozadia rámu
 • možnosť nastavenia inej farby textu samostatne
 • štyri formáty dátumu
 • nastavenie pozície vybraných možností na displeji,
 • päť veľkostí textu
 • možnosť zmeny písma pre špeciálny snímok cez editovanie súborov BM]
 
 
 
 

      

RGB ColorStudio – program pre prácu s displejom. Program je nástroj určený na prácu s grafickým farebným displejom vyrobeným technológiou RGB. Jeho primárnou funkciou je vytvárať a upravovať animácie a komunikovať s displejom.

 

Hlavné funkcie programu:

- vytvorenie a editácie projektov rozdelených do animácií, čo uľahčuje vykonávanie zmien,

- možnosť nastavenia jasu displeja v závislosti od dňa respektíve hodiny,

- jednoduchá tvorba animácie s textom alebo grafikou,

- pridanie animácií v rôznych formátoch, pomocou importu hotových snímok, animácií,

- rôzne druhy kompozícii: automatická(siklický prepínač), manuálna (prepínanie pomocou príkazu) a dennú(prepínanie pomocou nastaveného času),

- možnosť vytvárať animácie s použitím niekoľkých preddefinovaných, konfigurovateľných efektov,

- náhľad vytvorenej animácie,

- možnosť pridať špeciálnu snímku animácie zobrazujúcu aktuálne parametre ako čas, dátum a teplotu(možnosť nastavenia jednotlivých konfiguračných parametrov ako umiestnenie, veľkosť písma a pozadia snímky).

 

Riadenie/správa zobrazenia:

- odstránenie, výmena, zmena poradia zobrazenia náhradných animácií,

- zmena typu nahranej kompozície,

- nastavenie aktuálneho dátumu a času,

- obsluha viacerých displejov.

 

Program navyše umožňuje:

- pridávanie obrázkov vo zvolenej farbe ako priehľadnosť kanála,

- upravovať jednotlivé snímky animácií a ich častí alebo aj kompletný zoznam animovaných snímkov,

- tvorbu animácií s použitím skôr vytvorených alebo vybraných snímok animácie,

- nastavenie ľubovoľnej dĺžky zobrazovania snímok,

- použitie korekcie gama pre úpravu jasu, kontrastu a flitrov na hotových snímkach

- vytváranie vlastných grafických filtrov/motívov

 

 

 

Programovanie pomocou Wi-Fi

 

 

Programovanie pomocou LAN káblu

 

Ukážka animácie LED panela RGB25 / vlastná pamäť TU