1-farebné graficko-textové Séria GX HD - HERMETIC

IMAGE Marketing je distribútorom a predajcom LED panelov pre územie Slovenskej republiky. Naše produkty používajú vysoko svetelné diódy o širokom uhle svietenia, pri minimálnom odbere elektrickej energie.

IMAGE Marketing ako predajca garantuje zásobu náhradných dielov , servis, možnosť modifikácie zariadenia, výhodnú kvalitu a cenu LED panela v porovnaní s výrobkami z Číny. Vývoj našich LED panelov neustále napreduje.

 

 

LED panely majú tri hlavné výhody oproti predtým používaným strešným reklamám:

  • veľmi dobre viditeľné cez deň
  • možnosť upraviť kedykoľvek zobrazovaný text
  • energeticky výhodné zobrazovacie zariadenie - konštrukcia minimalizuje náklady

Možnosti programu (v cene zariadenia)

  • zobraziť čas, dátum a teplotu v rôznych formátoch
  • senzor jasu, možnosť automatického nastavenia jasu na večer alebo vypnutie

LED panely, ktoré boli doteraz používané na trhu mali len jednoduchý systém zapnutia a vypnutia a mali mozaiku, ktorá tvorila animáciu – bez žiadnych stredných odtieňov.

 

 

MODULOVÁ KONŠTRUKCIA

Vyvinutý systém ovládania diód, ktorý je v našich najnovších produktoch, neumožňuje len zapnutie a vypnutie diód ale má až 16 stupňov svietenia každej diódy. Jasnosť celého LED panela je možné nastaviť v 5 rôznych stupňoch. 

Elektronické bilboardy sú budúcnosťou vonkajšej reklamy. Umožňujú zobraziť pohybové animácie, umožňujú neobmedzene a denne meniť spoty a flexibilnosť zobrazenia individuálnych animácii, v niektorých hodinách umožňuje priamo osloviť potenciálnu skupinu odberateľov.

 

Všetky spoty (animácie) zobrazované cez LED panel nazývame kompozícia. Program umožňuje pracovať s niekoľkými kompozíciami LED panelmi (systém riadenia skupín LED panelov).

 

Funkcie zobrazenia

Displej pracuje v troch režimoch:

  • automatický režim – animácie sa prepínajú automaticky:  po skončení jednej animácie, sa objaví ďalšia, po poslednej sa zobrazí prvá
  • manuálny režim - animácie sa prepínajú manuálne, pomocou diaľkového ovládania. Animácia na displeji sa zmení na nasledujúcu alebo predchádzajúcu po prepnutí ovládačom
  • denný režim - možnosť nastaviť časový interval pre každú animáciu

 

 

 

 

RGB MonoStudio Program je určený pre prácu s displejom. Jeho hlavnou funkciou je vytvoriť animáciu, alebo obrázok s textom s pomocou mnohých vizuálnych efektov, ktoré sú k dispozícii. Program tiež dokáže vytvárať animácie s informáciami, ako je dátum, čas a teplota.
RGB MonoStudio vytvára náhľadmi generované animácie, ktoré vám umožní vykonávať projekty bez nutnosti testovať ich pomocou displeja.

Modulová konštrukcia zaručuje jednoduchý servis z predu