Lekárenské kríže - NeonLED

Lekárenské kríže – Neon LED

 

 

  • Kríž s nápisom “LEKÁREŇ“ + 3 rady LED diód po obvode.
  • Automatické nastavenie jasu (4 možnosti nastavenia)
  • Každý rad LED diód a každé písmeno nápisu “LEKÁREŇ“ môže byť nastavené iným jasom
  • Kríž môže pracovať až s 21 rôznymi animáciami napr:

 

  1. trvalo zobrazovať nápis “LEKÁREŇ“ a striedavo blikajúce rady diód
  2. blikajúce slovo “LEKÁREŇ“ a striedavo blikajúce rady diód
  3. trvale zobrazovaný nápis “LEKÁREŇ“ +  jeden vybraný rad LED diód atď.

 

  • Možnosť ovládať  LED panel na diaľkové ovládanie, (zapnúť, vypnúť, zmeniť animáciu)
  • Po prerušení napájania ostáva v pamäti naposledy vybraná animácia