Diódové hodiny - Séria Z

IMAGE Marketing je distribútorom a predajcom LED panelov pre územie Slovenskej republiky. Naše produkty používajú vysoko svetelné diódy o širokom uhle svietenia, pri minimálnom odbere elektrickej energie.

IMAGE Marketing ako predajca garantuje zásobu náhradných dielov , servis, možnosť modifikácie zariadenia, výhodnú kvalitu a cenu LED panela v porovnaní s výrobkami z Číny.

Vývoj našich LED panelov neustále napreduje.

 

Produkty série Z distribuujeme s výškou cifier: 12cm, 16cm, alebo 40cm. Je možné dodať aj iné veľkosti svietiacich cifier pre dopasovanie zariadenia na miesto montáže alebo podľa potrieb zákazníka. Elektronické hodiny sa môžu použiť v interiéri budov (na recepcii v hoteli, v halách...) alebo v exteriéri ako prvok  pre zvýšenie prestíže budovy. Väčšie LED hodiny a teplomery sa používajú na výrobných linkách, nad vchodmi budov, pri bazénoch alebo v športových objektov. Hodiny môžu byť tiež umiestnené ako prvok väčších reklamných realizácií (nad billboardami, alebo zabudované v totemoch atď.). Veľké hodiny/teplomery môžu byť umiestnené na miestach staníc alebo na udalostiach s veľkým počtom ľudí. Hodiny môžu byť nastavené cez užívateľa alebo cez synchronizáciu GPS.