7 farebné textové displeje

séria RGB25-K / séria RGB30-K

 

IMAGE Marketing je distribútorom a predajcom farebných displejov LED technológie (vysoko svietivé LED diódy, širokouhlé displeje).

LED panely majú tri hlavné výhody oproti predtým používaným strešným reklamám:

 • veľmi dobre viditeľné cez deň
 • možnosť upraviť kedykoľvek zobrazovaný text
 • energeticky výhodné zobrazovacie zariadenie - konštrukcia minimalizuje náklady

 

 

 

 

 
Dostupné produkty:
RGB25-2-K (rozmer 82x22cm)
RGB25-3-K (rozmer 122x22cm)
RGB30-2-K (rozmer 102x27cm)
RGB30-3-K (rozmer 152x27cm)
RGB30-4-K (rozmer 202x27cm)
 
 
V nadväznosti na očakávania a požiadavky našich klientov bol vytvorený textový displej so schopnosťou meniť farbu písaného textu. Zariadenie je vybavené voliteľnými grafickými efektmi pre text. Ovládanie displeja je cez štandardné USB pripojenie klávesnice počítača (je súčasťou zariadenia).

 

Novinka! Zariadenie je možné ovládať klávesnicou cez USB!

 

 

 

 

 

NOVINKA!!! Efekt Las Vegas

 

 

Funkcie zobrazenia:

 • 7 farieb zobrazovania , každé písmeno (znak) je možné zadať v inej farbe
 • grafické efekty bežiaceho textu
 • možnosť nahratia až 8000 znakov
 • zmena rýchlosti prechodu textu v rozsahu 1-8
 • zmena jasu / intenzity zobrazovaných znakov v rozsahu 1-10
 • zastavenie textu na dobu 1 sekundy alebo dlhšie
 • špeciálne znaky (ako šípka hore, dole, doprava, doľava, meny) a mnoho ďalších
 • možnosť vypnutia vo vybraných hodinách
 • grafické oddelenie hviezdičkou začiatku a konca textu
 • na výber je 12 jazykov (vrátane slovenčiny a češtiny)
 • programovanie cez klávesnicu (v štandardnej dodávke)

 

K dispozíciigrafické efekty textu:

 • plynulý prechod textu z pravej do ľavej strany
 • rýchle blikanie textu
 • posun textu nadol
 • posun textu nahor
 • posun starého textu novým textom nahor
 • posun starého textu novým textom nadol
 • efekt hrebeňa - vertikálny
 • efekt hrebeňa - horizontálny
 • skladanie textu z vodorovných prúžkov textu, ktoré padajú zhora a prekrývajú pôvodný text
 • rozkladanie textu na zvislé prúžky, čím sa odokrýva nový text
 • efekt mliečnej dráhy
 • efekt blikanie
 • efekt scaner
 • efekt laser
 • efekt maľovanie