Priemyselné LED panely

 
Smerové displeje sú určené pre použitie v automobilovej komunikácii. Umožňuje zobraziť trasy, čísla riadkov, ceny lístkov a  akcie, ktoré robia tento typ displeja nepostrádateľný v autobusoch. Navyše displej je môžné montovať na vozidlá, ako mobilné reklamy a iné spoločnosti.
Jednoduché ovládanie - programovanie cez klávesnicu umožňuje meniť zobrazenie obsahu kedykoľvek a bez počítača.

 

 

 

 

Jednoduché ovládanie LED panela a zmena textu pomocou klávesnice

 

 

Nízka hmotnosť umožňuje montáž zariadenia na neobvyklých miestach (napr. streche).

Energetická účinnosť - Použitá technológia znižuje spotrebu energie.

Používajú sa vybrané, vysoko kvalitné LED diódy, ktoré sa vyznačujú veľmi vysokým jasom so širokým pozorovacím uhlom, ktorý zaisťuje vynikajúcu viditeľnosť aj v slnečných dňoch.

Automatizácia výroby (auto-obklady elektronických súčiastok, LED) má vysokú kvalitu.