Veľkoplošná obrazovka plnofarebná / vlastná pamäť

Veľkoplošná obrazovka plnofarebná /  vlastná pamäť

Displej pracuje v 3 režimoch:

  • automatický režim – animácie sa prepínajú automaticky - po skončení jednej animácie, sa objaví ďalšia, po poslednej sa zobrazí prvá
  • manuálny režim - animácie sa prepínajú manuálne, diaľkovým ovládaním, animácia na displeji sa zmení na nasledujúcu alebo predchádzajúcu po prepnutí ovládačom
  • denný režim - možnosť nastaviť časový interval pre každú animáciu

 

Efekty grafiky a textu na vytváranie spotov:

- efekt static - zobrazenie textu, ktorý sa postupne objaví alebo zmizne

- efekt fibrilácia - snímka strieda farby textu a pozadia

- efekt prechody -  text sa zobrazuje pri prechode v štyroch smeroch (zľava doprava, zprava doľava, zhora nadol, zdola nahor)

- efekt písací stroj - text sa zobrazí postupne, list za listom (platí iba pre text)

- efekt diagonála - cesta textu cez displej z jedného rohu do protiľahlého rohu

- efekt vchody a východy - text príde na stred alebo zo stredu obrazovky, 4 rôzne smery (vertikálne, horizontálne)

- efekt skladanie a rozkladanie (MATRIX) - spolu s pozadím displeja sa zobrazí text alebo sa ťahá rozdelený na prúžky, 4 rôzne smery (vertikálne, horizontálne)

- efekt "žalúzie" - zobrazenie alebo zmiznutie na základe žalúzie. 4 rôzne smery (vertikálne, horizontálne). Možnosť nastaviť šírku žalúzie


Grafické obrázkové efekty:

Rovnaké ako pri texte (okrem písacieho stroja) - efekty su robené na zobrazovanej grafike. Tento typ zobrazuje čas, dátum a teplotu. Všetky spoty zobrazované na LED panely sú kompozícia. Program umožňuje jednoduchú prácu z viacerými kompozíciami. Každá kompozícia ukladá individuálne informácie o displeji, na ktorom má byť zobrazená (šírka, výška, IP adresa, adresa segmentov).

 

Všetky tieto efekty umožnujú:

- zarovnať text - vľavo, vpravo, na stred, hore, dole

- vybrať ľubovoľný font, štýl alebo veľkosť

- viac riadkov textu

- nastaviť popredie a pozadie ako vedľajšiu úlohu - farbu, obrázok

- zobraziť viac riadkov textu

- možnosť zvoliť rôzne typy "text-shadow (4 odtiene)

- možnosť voľby zobrazenia textu rôznou farbou aj počaj prevádzky textu

 

Špeciálne funkcie LED panela:

- farba textu samostatne na každé nastavenie

- zobrazenie aktuálneho času, dátumu a teploty

- farba orámovania

 

 

Bližšie informácie ohľadom rozmerov, technických parametrov a ceny získate tu alebo na našom telefóne a maily.